ABRAHAM MENANTI DENGAN SABAR, MAKA ALLAH MENGGENAPI JANJI-NYA KEPADANYA